SODYUM NİTRİT

Ürün Kodu :
TEKLİF İSTE

Görünümü : Beyaz Veya Sarımsı Renkte Katı Halde

Kimyasal Formül : NaNO2

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Sodyum nitrit endüstrinin kimyasal, petrokimyasal ve metal işleme endüstrisi gibi birçok kolu tarafından kullanılan ısı transfer tuzlarında bir komponenttir. Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir. Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder. Sodyum nitrit, sulu amonyakta ve çeşitli organik solventlerde (etandiol, propandiol ve metanol gibi) çözünür. Sodyum nitrit bir okside edici ve indirgen ajan olarak rol oynayabilir.

Demir-çelik, Al ve diğer birçok metaller, sodyum nitrit ve onun çözeltileriyle bozunmazlar. Klorür ve sülfatların varlığı, metallerin korozyonunu teşvik edebilir. Kauçuk, plastikler, cam, porselen ve seramikler sodyum nitrit çözeltilerine dayanıklıdır. Sodyum nitrit çözeltilerinin asitlerle işlenmesi, nitrik asidin ortaya çıkmasına sebep olabilir ki nitrik asit hızlı bir şekilde soluktan koyu kahverengiye doğru bir renkte nitro gazlarına dekompoze olur. Deizotizasyon ve nitrozasyon proseslerinde nitrik asit, nitro oksit fazlarına dekompoze olmadan önce diğer reaktanlarla reaksiyona girebilir. Oda sıcaklığında sodyum nitrit, amonyum tuzları, amidler ve bunları içeren karışımlarla reaksiyon verir. Bu reaksiyon şiddetli patlamaya kadar gidebilir. Devamında ise alevlenme takip eder. Benzer reaksiyonlar, sodyum ve potasyum meta bisülfit gibi hızlı oksidize olabilen ürünlerle meydana gelebilir. Sodyum nitrit ile tozlaştırılmış, yün ve pamuk ve diğer tekstil dokuları hızlı bir şekilde yanıcıdır.

Kullanım Alanları