ALBAR KİMYA
KALİTE POLİTİKAMIZ

“Albar Kimya olarak; laboratuvar kimyasalları, laboratuvar cihazları ve teknik kimyasalların satışı konusunda bölgemizin ileri gelen firması olmak hedefi ile; ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getiren ve geliştiren, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, etkili ve yeterli bir kalite sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli geliştirmektir.

Firmamızda kalite yönetim sistemini teşkil eden yasal kanun ve mevzuatlar takip edilmekte, uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Sunduğumuz laboratuvar çözümleriyle müşterilerimizin kalitesine katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Sunduğumuz laboratuvar çözümleriyle müşterilerimizin kalitesine katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Bu anlamda kalite politikamız;Müşteri istek ve beklentilerinin,

* Zamanında
* Güvenilir kalitede
* Kalite ile orantılı fiyatlarla
* Sürekli
olarak karşılamaktır.

Yönetim olarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmeyi, kalite hedeflerine ulaşmayı, iyileştirmeye teşvik etmeyi, çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmayı kabul ve taahhüt ederiz.”